LUCRATIVE
OPPORTUNITIES

inventory management & logistics

TOP
QUALITY SERVICE

powered by advanced technology

HIGHLY
SKILLED STAFF

catering to our customers' needs

Previous
Next
פיתוח עסקי

ייעוץ בניהול ולוגיסטיקה

שירות מעולה

תמיכה טכנולוגית 360

צוות מיומן

מייצרים ערך ללקוחות שלנו

חברת הצמיגים הישראלית

ראליאנס

שיווק והפצה
בתחילת השנה הכריזה הקבוצה על הסכם מיזוג נוסף עם חברת ראלי דקה והגדילה באמצעותו את נפח הפעילות בתחום הצמיגים. כיום ראליאנס היא המשווקת הבלעדית בישראל של המותגים דנלופ, יוקוהמה, נקסן, פולדה, קופר, אליאנס, מיקי תומפסון ועוד.

ראליאנס הינה מובילת שוק ביבוא והפצה של מותגים מובילים ומנהלת את שרשרת האספקה בתחום לעשרות ארגונים בישראל. החברה מתמחה במתן שירותי תחזוקה לחברות הליסינג הגדולות בישראל ובהן קבוצת קרסו, אוויס, ליס פור יו, באדג'ט ועוד

OUR  BRANDS

OTHER BRANDS

שוק הצמיגים הישראלי

מבט על המשק הישראלי ועל שוק הצמיגים

נתוני הליבה הכלכליים מנבאים טובות למשק הישראלי, המציג נתוני צמיחה חיוביים ויציבים. השכר הממוצע במשק עולה בעקביות ואתו ההוצאה הפרטית לצריכה במשקי הבית. התל"ג לנפש גדל ובמקביל נרשמים נתונים נאים גם בחזית העסקית, בעוד מכסות היצוא ממשיכות לגדול ביחס לכמות המוצרים המיובאים מחו"ל.

שוק הצמיגים המקומי מציג נתוני צמיחה של 4.8% בשנה עד לשנת 2030 לפחות, נתון שעושה שכל לאור הגידול המתמיד במספר הרכבים שעולים על הכביש בארץ. בשנת 2016 גדל מספר הרכבים הפרטיים הנעים על כבישי הארץ ב 5.6% בעוד שהגיל הממוצע של הרכבים בארץ ממשיך לרדת והתייצב על 6.8 שנים. על פי הנתונים, כל 1000 תושבים מחזיקים ב 383 רכבים, נתון נמוך ביחס לנתונים המתקבלים במדינות מפותחות אחרות. קרי, היד עוד נטויה. 29% מן הרכבים בישראל מיוצרים ביפן,  13.7% בדרום קוריאה ו -7.2% בגרמניה.

אוכלוסייה
0 מיליון (2016)
גידול של 1.8% בשנה
תל"ג
$ 0
8% בגרמניה (3875 $B)
אבטלה
0
בגרמניה 6.3%
אינפלציה
1% - 3%
בגרמניה 0.2%
תושבים בערים
% 0
68 ערים / 20,000 תושבים בממוצע

צמיחה 2012

% 0

צמיחה 2013

% 0

צמיחה 2014

% 0

צמיחה 2015

% 0

MOTOR VEHICLES SEGMENTION

רכבים פרטיים
0
משאיות
0
אופנועים
0
מוניות
0
אוטובוסים
0
מיניבוסים
0
רכבים מיוחדים
0

PLT RIM DIAMETERS

0%
" 0
0%
" 0
0%
" 0
0%
" 0
0%
" 0
0%
" 0
השוק החקלאי בישראל

נתונים ומגמות (למ"ס)

  • ענף החקלאות בישראל מהווה 5% מהתל"ג וסה"כ 3.6 מהיצוא הישראלי
  • החקלאים בישראל מהווים 7% מכוח העבודה המקומי
  • 95% מן המזון שצורכים תושבי ישראל מיוצרים כאן, 5% בלבד מיובאים מחו"ל
  • בישראל חיים כיום כ 13,000 חקלאים
0 %
הייצור החקלאי בישראל גדל ב 4.4% בשנה, נתון ממוצע גבוה ביחס למדינות ה OECD וביחס לקצב גדילת האוכלוסייה בישראל.
0 %
הגידול בתוצרת החקלאית בישראל בין השנים 2001-2002 ממשיך להרשים למרות תנאי מזג אוויר לא קלים. המחסור התמידי במיים לצד העובדה כי שני שלישים משטח המדינה נחשב למדברי אינם מאטים את החקלאות המקומית.
0

ביליון

שקלים

ערכה של תוצרת חקלאית טרייה ומגוונת המופקת מידי שנה עבור ישראל והרשות הפלשתינית.
0 %
מהתוצרת החקלאית מקורה בקיבוצים ומושבים.
0 %
מהשטח החקלאי נמצא בבעלות מדינה.

התפוקה של תוצרת חקלאית בישראל בין השנים 2005 – 2015 הוא 19% בקירוב, למרות תנאי אקלים קשים ,מחסור תמידי במים והעובדה כי שני שלישים משטח המדינה נחשב למדברי.

הקרקע המוקצית לפיתוח חקלאי בישראל נאמדת ב 0.5 דונם לנפש. לשם השוואה, הנתון הממוצע באירופה עומד על 3.8 דונם לנפש.

70% OF THE LANDS CULTIVATED BY AGRICULTURAL SETTLEMENTS
4.2 BILLION HECTARES CULTIVABLE ARABLE LAND
TYPE OF LAND DISTRIBUTION BY PROCESSING TYPE
               37% Watering
               32% Dryland farming
               31% Pasture
PROCESSED LAND BY TYPE OF SETTLEMENT
                 19%  Minorities
                 12% others
                 25% (Moshav)
                       Agricultural settlement
                44% Cooperative settlements

THE COUNTRY'S MOST
DIVERSE PORTFOLIO
OF PRODUCTS

750 INDEPENDENT
DEALERS

17,000 SQ METERS
LOGISTICS CENTER

43 EMPLOYEES

THE WORLD'S
LEADING BRANDS

A SALES & SUPPORT
TEAM FOCUSED ON
INSTITUTIONAL CLIENTS

  TECHNOLOGY LEADERSHIP
WITH A UNIQUE SUPPORT
APP FOR LEASING COMPANIES

COMPLIANT WITH
THE GLOBAL ISO
SERVICE STANDARD

בין לקוחותינו

נמל אשדוד
משטרת ישראל
צה"ל
נמל אשדוד
סגירת תפריט